MENU
パッチ6.5「光明の起点」新装備はこちら!

レプリカ・ハイアラガン・ヘヴィアーマー

レプリカ・ハイアラガン・ヘヴィアーマー

レプリカ・ハイアラガン・ヘヴィアーマー

データ

ITEM Lv50
装備Lv50
パッチ蒼天のイシュガルド
カテゴリー製作装備製作装備
マーケット取引
染色
週制限取得制限無し

ジョブ / クラス

ナイトナイト
戦士戦士
暗黒騎士暗黒騎士
ガンブレイカーガンブレイカー

アイテム(防具)

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダーサークレット

頭防具

ロスガル

ヴィエラ

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダーサークレット

レプリカ・ハイアラガン・ヘヴィコート

胴防具

レプリカ・ハイアラガン・ヘヴィコート

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダーガントレット

手防具

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダーガントレット

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダートラウザー

脚防具

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダートラウザー

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダーサバトン

足防具

レプリカ・ハイアラガン・ディフェンダーサバトン

製作装備IL50 製作装備

類似装備